שירותים פתוחים
 
 
₪45
 
 
 
 
 
 
 
 
שירותים סגורים
 
 
₪129
 
 
 
 
 
 
 
 
שירותים פתוחים
 
 
₪60  ₪40
 
₪40
 
 
 
 
 
 
 
 
שירותים אוטומטיים לחתול אומגה
 
 
₪320  ₪270
 
₪270