דוג פיקס בע"מ
 
 
 
5
18 חוות דעת
 
 
יצרן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ביל ג'ק דייט
 
 
₪299
 
 
 
 
 
 
פרופלן דייט לייט
 
 
₪314  ₪282
 
₪282
 
 
 
 
 
 
הילס סאיינס פלאן לייט 14 ק''ג
 
 
₪365  ₪292
 
₪292